Technologia malowania

1. Przygotowanie chemiczne elementów stalowych, ocynkowanych oraz aluminiowych

W sektorze przygotowania powierzchni elementów przeznaczonych do malowania proszkowego poza czyszczeniem manualnym i omiataniem ścierniwem odbywa się proces przygotowania chemicznego. Proces chemicznej obróbki powierzchni ma na celu trawienie, odtłuszczenie oraz fosforanowanie szczególnie aluminium, stali ocynkowanej oraz drobnicy stalowej. W efekcie powierzchnia elementów jest wolna od zanieczyszczeń oraz charakteryzuje się lepszą przyczepnością farb proszkowych.

 

Chemicznie przygotowujemy:

 elementy drobne i profile poprzez kąpiele w wannachelementy i konstrukcje wielkogabarytowe poprzez natrysk i płukanie

 

2. Lakierowanie proszkowe - Malowanie proszkowe

Podczas malowania proszkowego farba jest nakładana metodą natrysku. Nie stosuje się farb podkładowych, tylko nanosi się farbę proszkową bezpośrednio na malowaną powierzchnię. Proces podawania farby jest wspomagany przez sprężone powietrze (powietrze te jest również wykorzystywane do fluidyzacji proszku).

 

Proces fluidyzacji proszku – podczas tego procesu sypki materiał przyjmuje właściwości materiałów ciekłych. Zawiesina proszku w powietrzu staje się mieszaniną, która jest łatwa do przesyłania w instalacjach pneumatycznych.Proszek, który stosuje się do napylania posiada własności dielektryczne. Oznacza to, że naładowane cząstki farby równomiernie przywierają do powierzchni malowanego elementu.

 

3. Polimeryzacja:

Pomalowany już element przenoszony jest do specjalistycznego pieca. Rozgrzany do około 200 °C piec powoduje, że ziarenka farby proszkowej topią się i łączą blisko siebie. Następnie tężeją i utwardzają się. Proces wypalania w piecu trwa około 20 minut.

 

Lakierowanie proszkowe powoduje, że pomalowane powierzchnie są gładkie. Nie posiadają zacieków ani zmarszczeń. Pomalowana w ten sposób powierzchnia jest twarda i odporna zarówno na czynniki mechaniczne i chemiczne, jak i czynniki atmosferyczne. Zyskuje także odporność na przegrzanie.